CasusGrill

CasusGrill Hong Kong 無火環保燒烤爐

[BBQAnywhere] 原裝正版丹麥CasusGrill無火環保燒烤爐

CasusGrill 嘅革新理念好Chill,方便,即時,環保。

方便 – 一包 CasusGrill 只重1kg, 開爐唔洗5分鐘,已經可以達至高溫燒烤,一個至個半鐘裏平均溫度高達400度。燒完之後,仲可以包返好揼落垃圾桶,極之方便。